A felszámolási eljárásról bővebben

A felszámolási eljárásról bővebben

A folyamat célja, hogy a hitelezők meghatározott módon kielégítést nyerjenek a felszámolás során

 

 

A következőkben részletesen bemutatjuk, hogy mikor és hogyan indul el a felszámolási eljárás, mely szereplői vannak és milyen lépésekkel jár

Mikor indul el a felszámolási eljárás?

Mikor indul el a felszámolási eljárás?

A felszámolási eljárás akkor indul el, amikor egy cég már nem képes kifizetni tartozásait, és nem tud vagy nem akar további forrásokból pénzt bevonni. Ez lehet például hitel, kölcsön vagy kockázati tőke. Az eljárás megindulása az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezésére történhet.

 

Felszámolási eljárás megindítása

 

Amennyiben a hitelező kéri a felszámolási eljárás megindítását, akkor a kérelmében meg kell neveznie az adós tartozásának jogcímét, az esedékességet, majd azt, hogy miért tartja fizetőképtelennek az adóst. A kérelemhez az adós fizetési felszólításának igazolását is csatolni kell.

Az adós köteles 8 napon belül nyilatkozni a bíróságnak, hogy elismeri-e a kérelemben foglaltakat és kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot. Ebben az esetben a bíróság a tartozás kiegyenlítésére maximum 45 napos határidőt engedélyezhet.

 

A felszámolási eljárás folyamata

 

A fizetésképtelenséget megállapító végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság haladéktalanul kirendeli az adós felszámolóját, és végzést tesz közzé a Cégközlönyben az adós elleni felszámolási eljárás elrendeléséről. A felszámoló feladata, hogy a felszámolás alatt álló cég vagyontárgyait értékesítse, az eladás folyamata nyilvánosan, pályázat vagy árverés során, a forgalomban elérhető legmagasabb áron történik.

A felszámolás befejezése

 

Ha az eljárás során az adós valamennyi nyilvántartásba vett, elismert vagy nem vitatott tartozását megfizeti, a vitatott követelésekre, továbbá a felszámoló díjának megfizetésére pedig biztosítékot nyújt, a bíróság a felszámolási eljárást a Cstv. 45/A. § alapján megszünteti.

Ha az eljárás során az adós és a hitelezők között nem jön létre egyezség és a hitelezők követeléseinek a Cstv. 45/A. § szerinti kielégítésére sem került sor, a bíróság a felszámoló kérelmére az általa benyújtott felszámolási zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a felszámolási eljárás befejezéséről, az adós megszüntetéséről, a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról és a hitelezői követelések (részbeni) kielégítéséről.

 

Összefoglalás

 

A felszámolási eljárás tehát egy komplex jogi folyamat, melynek során a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszüntetése történik.

A folyamat célja, hogy a hitelezők meghatározott módon kielégítést nyerjenek. Az eljárás során az adós vagyontárgyait értékesítik, és a bevételekkel kielégítik a hitelezők követeléseit. A felszámolási eljárás megindítása és lefolytatása komoly szakértelmet és tapasztalatot igényel, ezért a folyamatban érdemes szakértő segítségét igénybe venni.

További bejegyzések

Cégmentés profikkal

Cégmentés profikkal

Cégünk, a fel nem használt árukészletének, és eszközeinek értékesítésében is részt vállal   A világ minden táján...

bővebben

0 hozzászólás